Fysiotherapie in plaats van een operatie

Het lichaam laten herstellen zonder een operatie

Zeker in tijden als deze, zijn mensen liever niet in het ziekenhuis. Immers, hoewel onze ziekenhuizen hoogwaardige zorg bieden, het zijn wel plaatsen waar besmettingsgevaar kan zijn. Om die reden mijden mensen liever het ziekenhuis wanneer zij de kans hebben.

Bij een groot aantal ernstige aandoeningen hebt u geen keus; de cardioloog of oncoloog is nu eenmaal niet te vervangen.

Bij sommige klachten en aandoeningen kan dit wel genuanceerder liggen.

Ja, het is mogelijk om een operatie te doen bij een ingescheurde kruisband of knieband. Ja, het is mogelijk om een ingreep te doen bij een ingescheurde meniscus. En ja, het is mogelijk om operatief in te grijpen bij een hernia.

Maar is een operatie wel de beste optie in de bovengenoemde gevallen?

Krijgt u met een operatie een beter resultaat dan met bijvoorbeeld fysiotherapie en bereikt u het gewenste resultaat dan sneller?

Regelmatig is dit niet zo! Heel vaak kan ons lichaam zelf grote stappen in het herstel zetten wanneer wij ons lichaam op de juiste wijze ondersteunen.

Ik (de schrijver van deze blog) ben zelf conservatief behandeld met fysiotherapie na een ernstige (graad 3) knieband blessure en het bandweefsel heeft zichzelf weer hersteld waardoor ik weer 100% klachtenvrij ben en dat zonder operatie.

De voordelen van fysiotherapie

Een groep mensen die erg veel baat kan hebben bij medische fitness zijn de 50+ers.

50+ers en/of senioren zijn vaak minder op hun plaats in de reguliere sportschool en hebben behoefte aan een omgeving die meer is ingesteld op hun wensen en behoeften.

Dit betekent dus dat niet alleen mensen met medische problemen gebruik kunnen maken van onze fitness faciliteiten. Ook mensen die graag wat extra aandacht van een fysiotherapeut willen of die graag in een rustige omgeving sporten, kunnen van onze ruimte gebruik maken.

Dit betekent dat de grote zware halters minder aanwezig zijn, maar dat wij wel extra apparaten hebben die u helpen bewegen zonder dat bijvoorbeeld uw knieën of heupen worden belast.

Wanneer is het verstandiger om te kiezen voor een combinatie van operatie en fysiotherapie?

Natuurlijk kan het ook voorkomen dat het absoluut nodig is om operatief in te grijpen. Denk bijvoorbeeld bij een pees die volledig is afgescheurd. Het is dan vaak alleen met een operatie mogelijk om de pees weer vast te zetten. Hierna is aanvullende fysiotherapie essentieel om de herstelde pees weer op te trainen. In dit geval echter, is alleen fysiotherapie niet voldoende.

Hetzelfde kan bijvoorbeeld gelden bij een stukje kapsel dat geheel is losgekomen of een gewricht waar een breuk in zit. In deze gevallen is het meestal wel verstandig om een operatie te ondergaan omdat het lichaam dit soort kwetsuren niet zomaar zelf kan herstellen.

Het is dus verstandig om een grondige afweging te maken bij het kiezen van uw behandelmethode. Wij adviseren altijd om deze beslissing met specialisten en therapeuten te nemen omdat zij als ervaringsdeskundigen inzicht hebben in de beste mogelijkheden voor uw herstel.

“Ik (de schrijver van deze blog) ben zelf conservatief behandeld met fysiotherapie na een ernstige (graad 3) knieband blessure en het bandweefsel heeft zichzelf weer hersteld waardoor ik weer 100% klachtenvrij ben en dat zonder operatie”

– Fysio World Amsterdam

Maak een goede afweging met informatie van uw therapeut en/of arts

Wanneer u een blessure heeft zoals een afgescheurde band of ingescheurd kapsel, dan is de eerste stap vaak de gang naar uw huisarts, de eerste hulp of naar de fysiotherapeut die verbonden is aan de sportclub.

De beelden die kunnen worden gemaakt op de eerste hulp (röntgen, MRI) en het onderzoek dat artsen of fysiotherapeuten kunnen doen, geeft inzicht in de beschadiging.

Het is altijd verstandig om daarna met de behandelaar te overleggen wat deze adviseert en waarom dit het advies is.

Wij zijn altijd bereid om te overleggen met andere medisch professionals om samen tot het beste oordeel te komen. Niet voor niets hebben wij heel veel trajecten lopen waarbij onze zorg wordt gecombineerd met zorg van een arts.

Pijn of moeite met bewegen?

Blijf niet rondlopen met klachten en maak een afspraak