Wat zijn Risicofactoren voor Lage Rugpijn?

Risicofactoren Lage Rugpijn uitgelicht

De cijfers die ieder jaar worden verstrekt over nek/rugpijn zijn schrikbarend. Volgens de officiële telling van de overheid waren er in 2018 meer dan twee miljoen Nederlanders die last van hun rug hadden.

Twee miljoen, dat is een gigantisch aantal. Dat betekent dat meer dan 10% van de bevolking last heeft van rugklachten!

Er is een aantal verschillende typen rugklachten en wij willen u graag meer vertellen over de meest veelvoorkomende rugpijn.

Dit is de aspecifieke (lage) rugpijn. Soms ook wel lage rugpijn of chronische rugpijn genoemd. Hoewel deze definities niet helemaal overlappen, willen we toch graag deze vormen met u bespreken. Aspecifieke lage rugpijn is één van de meest veelvoorkomende klachten bij Nederlandse volwassenen!

Wij willen u graag meer vertellen over de oorzaak/risicofactoren van deze aandoening. Eerst geven we u iets meer informatie over de rugpijn zelf.

Wat is ook alweer Aspecifieke Lage Rugpijn?

Aspecifieke lage rugpijn is die vervelende, zeurende pijn die niet zomaar te verklaren is aan een verkeerde beweging of zware inspanning. Door aspecifieke rugpijn kunt u wakker liggen, moeite hebben met rechtop zitten tijdens uw werk of bijvoorbeeld moeilijk kunnen sporten.

Bij deze vorm van lage rugpijn is het dus kenmerkend dat er geen directe duidelijke aanleiding is. Die aanleiding is er bijvoorbeeld wel bij een hernia. Hierbij is de oorzaak dus duidelijk.

Bij aspecifieke lage rugpijn is die heldere oorzaak niet zomaar aan te wijzen. Om deze reden wordt er dan ook vaak gesproken over risicofactoren in plaats van oorzaken.

Dit zijn dus zaken die te maken hebben met de rugpijn en deze beïnvloeden of in stand houden. Maar die niet op zichzelf direct de rugpijn veroorzaken.

Nadat we eerst kort de gevolgen van de aspecifieke rugpijn aanstippen, kijken we daarna naar risicofactoren en natuurlijk naar wat u hiertegen kunt doen!

“Het doel van oefentherapie is het versterken en losser maken van spieren en het aanleren van betere bewegingen/houdingen. “

– Fysio World Amsterdam

Welke Gevolgen kan deze Rugpijn allemaal hebben?

De pijn is natuurlijk de eerste klacht, maar helaas stoppen de gevolgen hier vaak niet bij.

Het gevolg is dus mogelijk uiteindelijk ook werkverzuim en vermoeidheid. Maar door de vervelende pijn kunnen er ook stemmingswisselingen, relatieproblemen of maatschappelijke problemen optreden. Niet meer kunnen werken, veel pijn hebben en hobby’s op moeten geven, heeft namelijk ook gevolgen voor gemoedstoestand, humeur en relaties.

De gevolgen zijn dus heel divers en daardoor soms ook lastig te koppelen aan de rugpijn. Temeer omdat de klachten niet altijd uit duidelijke pijn bestaan. Vaak is de rug ook stijf en soms minder krachtig. De pijn is dus niet het enige onderdeel van de rugklachten.

De pijn heeft wel de meeste gevolgen, die dus op allerlei gebieden kenbaar kunnen worden. Met name wanneer de pijn chronisch wordt, komen er ook allerlei gevolgen naast de primaire pijn

Wat zijn de Risicofactoren bij Aspecifieke Lage Rugpijn?

Er is dus niet één duidelijke, directe oorzaak aan te wijzen. Er zijn wel veel factoren die zijn geassocieerd met de lage rugklachten. Het is zelfs zo dat iedere Nederlander in zijn leven één of meerdere keren te maken krijgt met lage rugklachten!

En we weten nog steeds niet waarom dit iedereen overkomt. We kennen dus wel een aantal risicofactoren:

Stress: Dit is met afstand de meest genoemde factor. Door spanning en stress kunnen spieren in de rug verkrampen. Indirect heeft stress vaak ook invloed op voeding en leefstijl, waardoor de rug ook extra belast kan raken. Hierbij wordt specifiek de werkstress (veel hetzelfde werk, werk dat niet leuk is) genoemd.

Rugpijn: Dit klinkt onlogisch, maar de rugpijn kan de pijn in stand houden. Door de pijn worden bewegingen vermeden en worden er zaken anders gedaan. Dit kan zorgen voor een verdere belasting van de rug waardoor de klachten aanhouden.

Overgewicht: Het overgewicht zorgt voor enerzijds extra belasting en anderzijds hormonale schommelingen, die aan rugklachten kunnen bijdragen.

Lang autorijden: De houding in een autostoel kan, met name wanneer deze langdurig wordt aangehouden, zorgen voor verkramping van rugspieren en zorgen voor extra druk op structuren in de rug.

Overbelasting: Denk hierbij aan lang tillen, maar ook bukken of draaien. Beruchte beroepen hierbij zijn naast de bouw ook onderwijs (langdurig staan) en zorg (bukken en tillen bij/van patiënten).

Oefentherapie bij Lage Rugpijn

De initiërende factoren en de factoren die de klachten in stand houden zijn dus divers. Ook de remedie tegen lage rugpijn is niet zomaar een pilletje of snelle correctie. De meest effectieve zorg lijkt tweeledig:

· Aanpassingen in levensstijl

· Oefentherapie

Bij de aanpassingen in levensstijl kunt u denken aan afvallen, bewegen en andere invulling van werk. Het verminderen van stress is hierbij een belangrijk onderdeel.

Deze aanpassingen zijn met name effectief in combinatie met oefentherapie samen met een fysiotherapeut. Hierbij worden enerzijds de spieren en structuren in de rug opgetraind door oefening en beweging. Het weer op een normale manier gebruiken van de rug is hierbij één van de belangrijkste doelen. Normaal gebruik is vaak niet meer van toepassing omdat mensen door de pijn, handelingen anders zijn gaan uitvoeren. Dit heeft vaak extra belasting tot gevolg gehad.

Naast het versterken en losser worden van spieren is er ook aandacht voor het anders uitvoeren van handelingen/bewegingen en werkzaamheden. Door houding of beweging aan te passen gedurende de dag, kan de rug sterk ontlast worden.

Onze praktijk kent een speciaal programma dat is opgesteld om mensen met lage rugklachten bij te staan. Wij helpen u dan ook graag wanneer u last heeft van deze vervelende lage rugpijn.

Pijn of moeite met bewegen?

Blijf niet rondlopen met klachten en maak een afspraak