Is fysiotherapie opgenomen in het basispakket?

Worden fysiotherapie behandelingen vergoed?

De zorg van fysiotherapeuten neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen onze totale zorg.

Niet voor niets worden meer en meer chirurgische ingrepen zoals hernia of een knieoperatie steeds vaker verwisseld voor een behandeling met een fysiotherapeut. Door het weefsel te behandelen met de trainingen, oefeningen en bewegingen die een cliënt samen met een fysiotherapeut gericht kan doen, worden dus bijzonder goede resultaten verkregen.

Ook bij het revalideren van Corona of het afzwakken van de progressie van COPD is fysiotherapie (met name op de langere termijn) erg effectief.

Maar helaas is zorg ook soms een kwestie van kosten. Wij krijgen dan ook geregeld de vraag of onze zorg in het basispakket van de zorgverzekering zit.

Dit verschilt per type klacht of behandeling.

Een aantal behandelingen valt binnen het basispakket, een aantal andere valt daar niet in. De verzekeraars en overheid spreken jaarlijks met elkaar af welke zorg van de fysio wel en niet in het basispakket valt.

Zorg die niet in het basispakket valt, valt vaak wel in een aanvullende verzekering. Wanneer de zorg niet wordt gedekt door het basispakket en wanneer u geen dekkende aanvullende verzekering heeft, dan komen de kosten voor uw eigen rekening.

Wij denken natuurlijk wel altijd met u mee om de zorg zo aan te bieden dat die voor u zo goed mogelijk aansluit op uw situatie.

Welke fysiotherapie valt in het basispakket?

Een onderdeel van de fysiotherapie in het basispakket is de therapie van de fysio bij chronische aandoeningen. Een aantal van deze aandoeningen zijn op de “chronische lijst” geplaatst. Deze lijst wordt vaak de “Lijst Borst” genoemd.

Dit betekent dat er voor deze aandoeningen een vergoeding vanuit de basisverzekering is.

Er zijn een aantal aandoeningen waarvoor bijvoorbeeld vaste aantallen behandelingen worden vergoed. U vindt een kopie van deze lijst hier.

Fysiotherapie bij artrose aan de knie of heup:

Maximaal 12 behandelingen oefentherapie in 12 maanden

Bekkenfysiotherapie bij urineverlies:

Eenmalig 9 behandelingen vergoed

Fysiotherapie voor de behandeling van etalagebenen:

Maximaal 37 behandelingen per jaar

Let op! Er is wel sprake van een eigen risico.

Voor kinderen gelden er andere regels.

Basisverzekering fysiotherapie voor kinderen

Voor kinderen zijn de regels omtrent vergoedingen van fysiotherapie in het basispakket dus anders. Kinderen krijgen namelijk meer zorg vergoed. De overheid erkent dat opgroeiende lichamen extra baat bij fysiotherapie hebben. Dit is iets wat wij wekelijks in onze praktijk ook mogen ervaren.

Daarom krijgen kinderen alle bovengenoemde zorg ook vergoed.

Zij krijgen echter meer vergoedt!

Kinderen krijgen per kalenderjaar ook de eerste 18 behandelingen vergoedt. Dit geldt dus ook voor klachten die niet op de eerder genoemde lijsten staan.

Het eigen risico is bij kinderen ook niet van toepassing.

Bij chronische aandoeningen valt fysiotherapie in het basispakket

– Fysio World Amsterdam

Kan ik zelf naar de fysiotherapeut stappen? Wordt de zorg dan vergoed?

U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts om een vergoeding voor de zorg van een fysiotherapeut te ontvangen. U kunt dus zelf, direct contact met ons opnemen. In enkele gevallen is het daarna nodig om alsnog even langs de huisarts te gaan, maar dit heeft verder geen gevolgen voor het wel/niet ontvangen van de vergoeding.

Wij denken graag met u mee om een voor u passend plan op te stellen waarbij uw wensen en situatie worden gecombineerd met onze kennis en ervaring.

Op die manier vinden we samen altijd de beste oplossing voor U!

Pijn of moeite met bewegen?

Blijf niet rondlopen met klachten en maak een afspraak