Is Fysiotherapie Eerstelijns of Tweedelijns Zorg?

Is Fysiotherapie Eerstelijns of Tweedelijns Zorg?

Fysiotherapeuten werken op allerlei plaatsen, afdelingen en sectoren in de zorg. Natuurlijk is de fysiotherapeut in een fysiotherapiepraktijk/gezondheidscentrum een zeer bekende medisch professional. Maar fysio’s werken niet alleen in gespecialiseerde fysiopraktijken. 

Fysiotherapie Eerstelijns of Tweedelijns Zorg
Fysiotherapeuten werken ook bij bedrijven of in ziekenhuizen. Aangezien er verschillen zijn in werkplek, specialisatie en de sector waarin de fysiotherapeuten werken, zijn er ook verschillen in de toegankelijkheid van de fysiotherapeut.
In dit artikel vertellen wij u over de verschillen tussen eerstelijns en tweedelijns zorg van fysiotherapeuten en wat dit verschil voor u kan betekenen.

Eerstelijns VS. Tweedelijns

Eerstelijns zorg is zorg die direct voor patiënten toegankelijk is. Dat betekent dat een patiënt zonder verwijzing van een specialist gebruik kan maken van deze zorg. U kunt dus zelf naar een eerstelijns zorgverlener stappen. Bekende voorbeelden van deze eerstelijns zorgverleners zijn bijvoorbeeld tandartsen, veel fysiotherapeuten en huisartsen.

De tweedelijnszorg is anders georganiseerd. Om een zorgverlener uit de tweede lijn te kunnen bezoeken, heeft u een verwijzing nodig. Dit betekent dat een eerstelijns zorgverlener u doorgestuurd moet hebben naar de tweedelijns zorgverlener. Onder de tweede lijn vallen de specialisten uit het ziekenhuis maar ook bijvoorbeeld bepaalde psychologen en fysiotherapeuten.

Naast de verschillende manier waarop een eerstelijns of tweedelijns zorgverlener kunnen worden bezocht, is er ook een verschil in vergoedingen. Eerstelijnszorg valt vaak niet binnen de basis zorgverzekering terwijl tweedelijns dit meestal wel doet. Wanneer u dus een eerstelijns zorgverlener bezoekt, moet of over een aanvullende verzekering beschikken of zelf bijdragen in de kosten.

“Het doel van fysiotherapie is het verbeteren van uw gezondheid. “

– Fysio World Amsterdam

Eerstelijns Fysiotherapie en Tweedelijns Fysiotherapie

We noemden al eerder de fysiotherapeut in een gezondheidscentrum of fysiotherapiepraktijk. Deze fysiotherapeuten werken in de eerstelijnszorg. U kunt dus zelf met een klacht of blessure naar deze therapeuten toegaan en een behandeling starten.

Doordat deze vorm van zorg eerstelijns is, is er dus een lage drempel en u hoeft geen verwijzing bij een huisarts op te halen.

De zorg wordt alleen vergoed uit een aanvullende verzekering dus het is wel belangrijk dat u tijdig nadenkt over de vergoeding. Wanneer u weet dat u baat heeft bij de zorg van een fysiotherapeut, dan kan het verstandig zijn om al op voorhand een aanvullende verzekering af te sluiten.

Een eerstelijns fysiotherapeut heeft vaak veel kennis en ruime ervaring met bijvoorbeeld (sport)blessures en revalidatie. U kunt dus zelf na een operatie of sportblessure naar een eerstelijns fysiotherapeut gaan, om u zorg te starten.

U vindt deze eerstelijns fysiotherapeut dus in de fysiopraktijk of gezondheidscentrum.

Bij tweedelijns fysiotherapie kunt u denken aan de vaak complexere zorg die een fysiotherapeut kan verlenen. Deze zorg is niet beter maar de doelgroep die de zorg krijgt heeft vaak onderliggende klachten.

Dit is bijvoorbeeld de zorg in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Ook hier zijn veel fysiotherapeuten werkzaam, omdat ook op deze plekken veel vraag is naar de zorg en expertise van fysiotherapeuten.

Omdat de mensen die hier zorg nodig hebben vaak ook andere medische problemen hebben, is deze zorg vaak meer complex. De fysiotherapeuten die hier werken zijn dan ook niet zomaar zelf te benaderen, maar u kunt hier alleen terecht komen wanneer u bent doorverwezen.

Past Eerstelijns of Tweedelijns Fysiotherapie beter bij mij?

Wanneer u niet in een ziekenhuis of verpleeghuis (verzorgingshuis) zit, dan is eerstelijns fysiotherapie bijna altijd de beste keuze voor u. Dit is laagdrempelige zorg van hoge kwaliteit. U kunt dus zelf naar een fysiotherapeut toestappen. Maar door de beschermde titel weet u wel dat u te maken heeft met een goed opgeleide professional.

Bij de eerstelijns fysiotherapeut kunt u dus terecht voor uiteenlopende klachten van uw bewegingsapparaat zoals een sportblessure of voor het herstel na een operatie.

De tweedelijnszorg is voor u van toepassing wanneer u al in behandeling bent bij een ziekenhuis of verpleeghuis. Vaak zullen uw behandelaren u dan al aan de juiste fysiotherapeut koppelen.

Omdat bij Fysio World Amsterdam met eerstelijns fysiotherapeuten werken, kunt u zelf met ons contact opnemen. Wij kunnen dus samen met u direct starten met het werken aan uw herstel!

Pijn of moeite met bewegen?

Blijf niet rondlopen met klachten en maak een afspraak