Fysiotherapie bij psychosomatische klachten

Fysiotherapie bij psychosomatische klachten

Heeft u last van lichamelijke klachten waarvoor geen oorzaak wordt gevonden? Of heeft u een klacht waarvan u zelf denkt dat de oorzaak mogelijk niet alleen fysiek is? Het kan weleens zijn dat u last heeft van psychosomatische klachten.

Dit zijn klachten die ontstaan in het brein, maar lichamelijk tot uiting komen. Wat dat precies inhoudt, leest u hieronder.

Wat betekent psychosomatisch?

Het woord psychosomatisch is een oud-Grieks woord dat ‘ziel’ (psyche) en ‘lichaam’ (soma) betekent. Psychosomatische klachten zijn klachten die lichamelijk tot uiting komen, maar waarbij psychische factoren een duidelijke rol spelen in de oorzaak. Franz Alexander, geboren in 1891, was een van de eerste wetenschappers die zich met de psychosomatische geneeskunde bezighield.

In de psychosomatische discipline wordt gekeken naar de wisselwerking tussen lichaam en geest. Dit maakt het een lastig gebied, aangezien er vele verschillende andere disciplines aan moeten bijdragen om het te kunnen begrijpen. Zo heeft de psychosomatische discipline natuurlijk te maken met psychologie en (neuro)psychiatrie, maar ook met immunologie, dermatologie en pijnbehandeling.

Wat zijn psychosomatische klachten?

Veel psychosomatische klachten zijn ingewikkeld medisch vast te stellen. De klachten zijn namelijk vaak ‘vaag’ en niet continu in even grote mate aanwezig. In principe kunnen alle lichamelijke klachten hieronder vallen, zodra er een (mogelijke) psychische oorzaak is.

Er zijn een aantal klachten bekend waarvan het duidelijk is dat een mogelijke oorzaak in de psyche ligt. Dit zijn onder andere chronische pijn, chronische vermoeidheid, paniekstoornissen, hyperventilatie, overmatig transpireren, maagklachten, hoofdpijn, duizelingen of misselijkheid. Voorbeelden van de psychische oorzaken hebben te maken met spanningsklachten, paniek, burn-out, vermoeidheid en depressie.

De psychosomatische klachten worden ook wel Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) genoemd. Vroeger werden ook de termen lichamelijk onbegrepen klachten, functionele klachten of somatoforme klachten wel gebruikt.

Psychosomatische klachten

Hoe ontstaan psychosomatische klachten?

Hoe psychosomatische klachten precies ontstaan is niet bekend. Wel zijn er een aantal factoren die het risico op het ontstaan van de klachten vergroten. Voorbeelden hiervan zijn genetische aanleg, bepaalde gedachtes of ideeën over klachten, kwetsbaarheid door ervaringen in het verleden, traumatische gebeurtenissen en overbelasting door dagelijkse problemen.

Dat de oorzaak psychisch is, bekend niet dat iemand er zelf altijd wat aan kan doen. Het is net zo goed een ziekte of blessure zoals alleen lichamelijke klachten dat zijn. Er geldt namelijk, zoals de Zwitsers psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung al zo mooi opschreef: “Iemand met voortdurende angst heeft daar gegronde reden voor.”

Dit geldt uiteraard ook voor andere psychische oorzaken.

Hoe moeten deze klachten behandeld worden?

Psychosomatische klachten ontstaan in de wisselwerking tussen lichaam en geest. De behandeling zou zich dan ook moeten richten op precies deze wisselwerking. Met deze wisselwerking houdt een psychosomatische fysiotherapeut zich bezig. Een psychosomatische fysiotherapeut is een fysiotherapeut die na de basisopleiding nog de master psychosomatische fysiotherapie heeft afgerond.

Fysiotherapie bij psychosomatische klachten

Fysiotherapie van deze klachten start met een uitgebreide intake. Hierbij zal de fysiotherapeut meer inzicht krijgen over uw klachten door middel van vragen en een lichamelijk onderzoek.

Ook wordt er tijdens deze intake besproken wat u graag wilt bereiken met de behandeling. De fysiotherapeut gaat vervolgens aan de slag met een behandelplan dat met u doorgesproken zal worden.

Vervolgens zal worden gestart met de behandeling. De fysiotherapeut die u behandelt, zal gespecialiseerd zijn in dit soort klachten, ook wel een psychosomatische fysiotherapeut genoemd.

Tijdens de behandelingen zullen er oefeningen gedaan worden, maar ook zal er worden doorgesproken hoe u in het dagelijks leven uw klachten kunt helpen verminderen. In de behandeling zal vaak het opnieuw leren ontspannen, bijvoorbeeld door ademhalingsoefeningen, centraal staan.

Fysiotherapie bij Fysio World Amsterdam

Heeft u last van de benoemde klachten? De fysiotherapeuten van Fysio World Amsterdam staan voor u klaar om u zo goed mogelijk van de klachten af te helpen.

Maak daarvoor een afspraak door te bellen of via de website!

Pijn of moeite met bewegen?

Blijf niet rondlopen met klachten en maak een afspraak